دوشنبه, 4 بهمن , 1400
شعرهای استاد شهریار - نمکستان
11 سپتامبر 2013

اشعار استاد شهریار چراغ هدایت

اشعار استاد شهریار چراغ هدایت کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست دلم به حال گل و سرو و لاله می سوزد ز بسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوست اشعار استاد شهریار چراغ هدایت مگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشت بیا که صحبت یاران […]