جمعه, 14 بهمن , 1401
شعر بعد ها از فرخزاد - نمکستان
29 آگوست 2013

اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها

اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها مرگ من روزی فرا خواهد رسید در بهاری روشن از امواج نور در زمستانی غبارآلود و دور یا خزانی خالی از فریاد و شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید: روزی از این تلخ و شیرین روزها روز پوچی همچو روزان دگر سایه ی زامروزها، دیروزها دیدگانم همچو دالانهای […]