سه شنبه, 18 بهمن , 1401
شعر خنده دار درباره دانشجو و نمره گرفت از استاد - نمکستان
شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره 14 آوریل 2013

شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره

شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره قربان دیدگانت استاد جان دل آرا جانا محبتی کن این بنده ی خدا را من مخلص تو هستم اصلا فدای کفشت با نمره ای بخندان این قوم بینوا را لطفی نما و بر ما اندک عنایتی کن باور نما نگویم با غیر این ماجرا را استاد جان […]