جمعه, 14 بهمن , 1401
شعر خيال روی تو در هر طريق همره ماست - نمکستان
04 سپتامبر 2013

حافظ خیال روی تو در هر طریق همره ماست

حافظ خیال روی تو در هر طریق همره ماست خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست به رغم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست حافظ خیال روی تو در هر طریق همره ماست ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید هزار یوسف […]