سه شنبه, 25 مرداد , 1401
شعر رهگذر فروغ فرخزاد - نمکستان
06 اکتبر 2013

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد یکی مهمان ناخوانده ز هر درگاه رانده، سخت وامانده رسیده نیمه شب از راه، تن خسته، غبارآلود نهاده سر بروی سینهء رنگین کوسن هائی که من در سالهای پیش همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم هزاران نقش رویائی بر آنها در خیال خویش وچون خاموش می افتاد […]