جمعه, 14 بهمن , 1401
شعر صلاح کار کجا و من خراب کجا - نمکستان
شعر شنیدنی حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا 18 فوریه 2013

شعر شنیدنی حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا

شعر شنیدنی حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا ز […]