سه شنبه, 6 مهر , 1400
شعر طنز در مورد مردها - نمکستان
19 اکتبر 2013

شعر طنز مرد زن مرده

شعر طنز مرد زن مرده مـــــردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند دشت داغ سینـــــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــــــی شوند خاک […]