دوشنبه, 10 بهمن , 1401
شعر طنز عروس و داماد - نمکستان
شعر طنز جالب و خنده دار در مورد رابطه دوستانه داماد و مادر زن 09 آگوست 2013

شعر طنز جالب و خنده دار در مورد رابطه دوستانه داماد و مادر زن

شعر طنز جالب و خنده دار در مورد رابطه دوستانه داماد و مادر زن یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند از زنی تند و تیز که غرید روزی چنان شیر نر به داماد خود این چنین زد تشر شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem الهی که پنچر شود چرخ هات عوارض دوچندان […]