چهارشنبه, 13 مرداد , 1400
شلوار - نمکستان
از بند شلوار یا ساسپندر چگونه استفاده نماییم؟ 26 دسامبر 2019

از بند شلوار یا ساسپندر چگونه استفاده نماییم؟

قوانین استفاده از بند شلوار یا ساسپندر در مدل لباس آقایان را در نمکستان بخوانید. بند شلوار یا ساسبند و یا ساسپندر یک نوع بند زینتی است که برای نگه داشتن شلوار از آن استفاده میکنند.