سه شنبه, 18 بهمن , 1401
شنا - نمکستان
آشنایی با انواع ورزش های آبی 16 آوریل 2022

آشنایی با انواع ورزش های آبی

با اینکه اکثر ما ورزش های آبی را یک فعالیت تفریحی  و سرگرم کننده تلقی میکنند، اما امروزه برای اکثر این فعالیت یا ورزش ها مسابقاتی برنامه ریزی شده است.