پنج شنبه, 30 دی , 1400
شهادت امام حسن مجتبی - نمکستان
مجموعه اس ام اس و پیام تسلیت شهادت امام حسن مجتبی 24 دسامبر 2013

مجموعه اس ام اس و پیام تسلیت شهادت امام حسن مجتبی

مجموعه اس ام اس و پیام تسلیت شهادت امام حسن مجتبی در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی […]