جمعه, 14 بهمن , 1401
شهادت امام محمد باقر اس ام اس - نمکستان
11 اکتبر 2013

پیامک شهادت امام محمد باقر

پیامک شهادت امام محمد باقر SMS Testimony Imam Mohammad Baqir از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو پیامک شهادت امام محمد باقر SMS Imam Mohammad Baqir قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک که غریبانه به زیر لحدش مدفون […]