چهارشنبه, 19 مرداد , 1401
شیرآلات صنعتی - نمکستان
کاربردهای بال ولو یا شیر توپی در صنعت 11 ژوئن 2022

کاربردهای بال ولو یا شیر توپی در صنعت

شیر توپی یا بال ولو یکی از رایج ‌ترین و کاربردی‌ ترین شیرهای صنعتی می باشند که بسیارمورد استفاده قرار می‌ گیرند. این شیرها همان ‌طور که کاربرد بسیار زیادی دارند دارای جزئیات ساده ای هم هستند.