پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
شیشه پاک کن - نمکستان
غبار افکار منفی را با شیشه پاک از بین بردم 22 ژانویه 2023

غبار افکار منفی را با شیشه پاک از بین بردم

افکار منفی تمام ذهن من را احاطه کرده بودند و این خود مانعی بود برای رسیدن من به موفقیت تصمیم گرفتم افکار منفی را از خود دور کنم و توجهی به آن ها نداشته باشم