جمعه, 14 بهمن , 1401
شیطنت - نمکستان
چگونه در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان صبور باشیم ؟ 17 سپتامبر 2022

چگونه در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان صبور باشیم ؟

کنترل اعصاب و صبور بودن والدین در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان لجباز به همراه حفظ خونسردی و رفتار درست والدین در برابر شیطنت کودکان را در نمکستان بخوانید.