پنج شنبه, 30 دی , 1400
شیطنت - نمکستان
چگونه در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان صبور باشیم ؟ 01 ژانویه 2020

چگونه در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان صبور باشیم ؟

کنترل اعصاب و صبور بودن والدین در برابر شیطنت و رفتارهای کودکان لجباز به همراه حفظ خونسردی و رفتار درست والدین در برابر شیطنت کودکان را در نمکستان بخوانید.