پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
صابون صندل - نمکستان
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا پولدار شوید 05 نوامبر 2022

با استفاده از تکنولوژی روز دنیا پولدار شوید

زمان بنیادی‌ترین پدیده زندگی تمام انسان‌هاست، شما نمی‌توانید آن را حذف کنید و حتی نمی‌توانید از آن خارج شوید یا تأثیر آن را از بین ببرید، ما موجوداتی تاریخی هستیم و در درون فرهنگ که خودش زادۀ تاریخ است زندگی می‌کنیم.