پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
صافکاری - نمکستان
نکات مهم در صافکاری ماشین 26 مه 2022

نکات مهم در صافکاری ماشین

روش های نوین درصافکاری خودرو بسیار کاربرد دارد، روش های قدیمی برای صافکاری بدنه خودرو منسوخ شده و صافکاری pdr جایگزین صافکاری سنتی شده است.