جمعه, 14 بهمن , 1401
صمیمیت - نمکستان
صمیمیت در رابطه به چه معناست؟ مانند دانشمندان جستجوگر نباشیم 17 سپتامبر 2022

صمیمیت در رابطه به چه معناست؟ مانند دانشمندان جستجوگر نباشیم

پنهان بودن ابعاد شخصیتی و خیلی چیزهای دیگر بخش مهمی از هر رابطه هستند اما یادتان باشد که ما قرار نیست در رابطه هایمان مانند دانشمندان جستجوگر باشیم. بنابراین افراد در هر رابطه باید به کشف خود بپردازند نه کشف دیگران!