پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
طرح تفصیلی شهر تهران - نمکستان
وداع با شهرک‌های تهران؟ 21 ژانویه 2023

وداع با شهرک‌های تهران؟

آیا پایان‌ کار «طرح تفصیلی تهران» صادر شده است؟