دوشنبه, 15 آذر , 1400
طلاق - نمکستان
زن جوان: تنوع طلبی همسرم آشیانه ام را ویران کرد 24 فوریه 2020

زن جوان: تنوع طلبی همسرم آشیانه ام را ویران کرد

زنی که به اتهام کتک کاری و ترک انفاق از همسرش شکایت کرده بود؛ درباره سرگذشت خودش به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد توضیحاتی ارائه داد.