شنبه, 29 شهریور , 1399
طلاق - نمکستان
زن جوان: تنوع طلبی همسرم آشیانه ام را ویران کرد 24 فوریه 2020

زن جوان: تنوع طلبی همسرم آشیانه ام را ویران کرد

زنی که به اتهام کتک کاری و ترک انفاق از همسرش شکایت کرده بود؛ درباره سرگذشت خودش به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد توضیحاتی ارائه داد.