سه شنبه, 18 بهمن , 1401
عاشقانه ترین شعر بابا طاهر - نمکستان
زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی 26 مارس 2013

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی مو احوالم خرابه گر تو جویی جگر بندم کبابه گر تو جویی ته که رفتی و یار نو گرفتی قیامت هم حسابه گر تو جویی زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی تیر عشقت بجانم روته‌تر بی مرا اختر بود خال سیاهت ز […]

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی 11 فوریه 2013

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر دل مو غیرته دلبر نگیره بجای جوهری جوهر نگیره دل مو سوته و مهر ته آذر نبی ناسوته آذر در نگیره دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر نذونم لوت و عریانم که کرده خودم جلاد و بیجونم که […]