جمعه, 14 بهمن , 1401
عایق - نمکستان
اصول نگهداری عایق الاستومری 22 فوریه 2019

اصول نگهداری عایق الاستومری

اصول نگهداری عایق الاستومری در تابستان و زمستان برای جلوگیری از اتلاف انرژی و همینطور موارد دیگر از عایق استفاده می شود.درتاسیسات ساختمان طریقه ی مصرف انرژی را به ۳ بخش می توان تقسیم بندی کرد: شیوه معماری:طراحی معماری که با اقلیم همخوانی داشته باشد،منجر به کاهش مصرف انرژی می شود. شیوه تاسیسات:تامین کردن انرژی […]