پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
عبدالله گنجی - نمکستان
عبدالله گنجی: دهان پلیس باید پاک باشد 11 ژانویه 2023

عبدالله گنجی: دهان پلیس باید پاک باشد

«روانشناسی شخصیت به پلیس می‌گوید جوانی که به کلانتری آورده‌ای تا به قوه‌ قضائیه بفرستی، مبادا توهینی از شما بشنود، مبادا سیلی و لگد دریافت کند. در این صورت او فقط یک مجرم نیست که بمبی تحت انقیاد برای انتقام در روز مباداست. شاید در بین همین جوانانی که ماه‌های اخیر به خیابان آمدند نمونه‌های این گونه یافت شود.»