پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
عزت نفس - نمکستان
14 دسامبر 2022

نه گفتن را تمرین کنیم!

بررسی دقیق و عمیق مشکلات و چالش‌های زندگی نشان می‌دهد که عزت نفس پایین یکی از معضلات اساسی فردی است‌.