یکشنبه, 25 مهر , 1400
عکسهاي کامران تفتي - نمکستان
عکس جالب کامران تفتی با قیافه ای عجیب در اتاق گریم 16 نوامبر 2013

عکس جالب کامران تفتی با قیافه ای عجیب در اتاق گریم

عکس جالب کامران تفتی با قیافه ای عجیب در اتاق گریم تصویر جدیدی از کامران تفتی منتشر است که او را در اتاق گریم نشان می دهد . نکته جالب این تصویر گریم عجیب و غیر قابل تصور کامران تفتی است ! عکس جالب کامران تفتی با قیافه ای عجیب در اتاق گریم