دوشنبه, 4 بهمن , 1400
عکس بوته گوجه فرنگی - نمکستان
16 اکتبر 2013

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

رای براون نخستین کسی است که این میوه سیاه رنگ را تولید کرد و برای یکی از دوستانش با پاکتی که بر روی آن گوجه فرنگی سیاه قید شده است، فرستاد او توانسته حدود 60 گوجه فرنگی سیاه از سه بوته برداشت کند گوجه فرنگی مشکی + عکس ها