دوشنبه, 15 خرداد , 1402
عکس درباره سگ لابرادور - نمکستان
27 اکتبر 2013

مراسم بزرگداشت برای سگ قهرمان + عکس

این لابرادور چند سال پیش درهند با کشف بیش از 3000 کیلوگرم مواد منفجره جان میلیون ها انسان را نجات داد او پس از سال ها درگذشت و دولت هند مراسمی در حد مرگ یک افسر پلیس برای او گرفت مراسم بزرگداشت برای سگ قهرمان + عکس