سه شنبه, 9 آذر , 1400
عکس های نشستن روی هوا - نمکستان
01 اکتبر 2013

تمرکز های فوق العاده + عکس ها

تمرکز های فوق العاده + عکس ها تصاویر دیدنی از افرادی که با تمرکز روی هوا ایستاده اند و تمام مردمی که در حال عبور هستند را حیرت زده کرده اند