یکشنبه, 5 بهمن , 1399
غذای اراک - نمکستان
دستور و طرز تهیه آش بی بی سه شنبه از آش های خوشمزه شهر اراک 16 ژانویه 2020

دستور و طرز تهیه آش بی بی سه شنبه از آش های خوشمزه شهر اراک

دستور کامل و طرز تهیه آش بی بی سه شنبه از آش های خوشمزه شهر اراک را در نمکستان بیاموزید.

دستور پخت «آش قره قروت» خوشمزه آش سنتی استان مرکزی 26 دسامبر 2019

دستور پخت «آش قره قروت» خوشمزه آش سنتی استان مرکزی

قره قروت می تواند کلسیم بدن را تامین کند بنابراین می توان گفت که آش قره قروت برای پیشگیری از پوکی استخوان مناسب است.