چهارشنبه, 6 مرداد , 1400
غزاله صبا شعر استاد شهریار - نمکستان
شعر زیبا و شنیدنی استاد شهریار غزاله صبا 17 فوریه 2013

شعر زیبا و شنیدنی استاد شهریار غزاله صبا

شعر زیبا و شنیدنی استاد شهریار غزاله صبا به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را چه شعبده است که در چشمکان آبی تو نهفته اند شب ماهتاب دریا را تو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح به یاد چشم تو گیرند جام صهبا را […]