دوشنبه, 8 خرداد , 1402
غیر اخلاقی - نمکستان
درس‌هایی از غیراخلاقی‌ترین آزمایش روان شناختی تاریخ 05 آوریل 2023

درس‌هایی از غیراخلاقی‌ترین آزمایش روان شناختی تاریخ

یکی از وحشتناک‌ترین و غیراخلاقی‌ترین آزمایش‌های انجام شده در تاریخ مربوط به پژوهشی است که روی ۲۲ بچه یتیم انجام شده است.