پنج شنبه, 18 خرداد , 1402
فالگیری - نمکستان
فالگیری و رمالی، تجارت پر سودی که زندگی‌ها را می‌سوزاند 22 آوریل 2023

فالگیری و رمالی، تجارت پر سودی که زندگی‌ها را می‌سوزاند

فالگیری و رمالی متاسفانه امروزه به یکی از واقعیت‌های زندگی برخی از افراد جامعه ما تبدیل شده است.