دوشنبه, 15 خرداد , 1402
فرارمالیاتی - نمکستان
کارتخوان بدلی در مطب‌ها؛ چرایی تخلف در حرفه پزشکی 30 آوریل 2023

کارتخوان بدلی در مطب‌ها؛ چرایی تخلف در حرفه پزشکی

استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها یک الزام قانونی است.