دوشنبه, 8 خرداد , 1402
فردوسی - نمکستان
سرزمینی که شعر فارسی در آن متولد شد 26 مارس 2023

سرزمینی که شعر فارسی در آن متولد شد

دامنه‌های سرسبز بادغیس شهری که شعر فارسی در آن متولد شد.