دوشنبه, 15 خرداد , 1402
فرزند پروری - نمکستان
28 دسامبر 2022

تب داغ «بچه دانشمند»

دانشمندپروری کم‌کم دارد جای فرزندپروری را می‌گیرد اما آیا این رویکرد تازه که البته نشان از دغدغه‌مندی والدین برای سرمایه‌گذاری روی فرزندشان دارد، خالی از آسیب است؟