شنبه, 20 خرداد , 1402
فرهنگ شهروندی - نمکستان
خرده‌جنایت‌های اتوبوسی! 04 ژانویه 2023

خرده‌جنایت‌های اتوبوسی!

هنگام اتوبوس‌سواری ممکن است رفتارهای اشتباه دیگران به چشم‌مان بیاید اما …