دوشنبه, 15 خرداد , 1402
فرهنگ و معارف - نمکستان
یک نمونه جالب از سانسور دیوان حافظ در رژیم پهلوی 11 مه 2023

یک نمونه جالب از سانسور دیوان حافظ در رژیم پهلوی

علامه شعرانی درباره خیانت‌های فرهنگی در دوران پهلوی گفته بود: ضرری که پهلوی‌ها بر معارف و فرهنگ این کشور زدند، مغول نزده بود.