دوشنبه, 8 خرداد , 1402
فریم عینک - نمکستان
ثروت میلیاردی که در حوزه عینک به انتظار من بود 01 فوریه 2023

ثروت میلیاردی که در حوزه عینک به انتظار من بود

ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند. ذهن های متوسط ​​درباره رویدادها بحث می کنند. ذهن های کوچک درباره مردم بحث می کنند. من با پرداختن به رویاهای خود توانستم به آنان جامعه عمل پوشانده و ثروتمند شوم.

درهای فقر را قفل کنید و درهای ثروت را به روی خود بگشایید! 25 دسامبر 2022

درهای فقر را قفل کنید و درهای ثروت را به روی خود بگشایید!

ذهن شما کلیدی برای باز کردن تمام این قفل هاست. در واقع با هر دیدی که دنیا را می بینید، با همان دید نیز زندگی را تجربه خواهید کرد