دوشنبه, 8 خرداد , 1402
فولیکولیت - نمکستان
فولیکولیت چیست؟ روش های تشخیص و درمان فولیکولیت 12 سپتامبر 2022

فولیکولیت چیست؟ روش های تشخیص و درمان فولیکولیت

فولیکولیت التهاب یا عفونی است که می تواند بر یک یا چند فولیکول مو تأثیر بگذارد. فولیکول های مو شما حفره های کوچکی هستند که ریشه های موهای شما را احاطه کرده اند.