دوشنبه, 8 خرداد , 1402
فوم صندلی - نمکستان
با کسب درآمد دلاری از تورم سبقت گرفتم 30 ژانویه 2023

با کسب درآمد دلاری از تورم سبقت گرفتم

مشکل فعلی جامعه ما این است که درآمدها و هزینه ‌ها با هم همخوانی ندارد و همواره بدلیل تورم هزینه‌ ها و مخارج بیشتر از درآمد خانواده‌ ها می ‌باشد