پنج شنبه, 18 خرداد , 1402
قاجاریان - نمکستان
رسم و رسوم جشن نیمه شعبان در دوره قاجار 08 مارس 2023

رسم و رسوم جشن نیمه شعبان در دوره قاجار

در دوره قاجار جشن‌های بزرگی برای نیمه شعبان برپا‌ می‌شد و گفته شده که بسیار باشکوه جشن گرفته بودند.