شنبه, 20 خرداد , 1402
قانون حجاب - نمکستان
آقای محترم، لطفا حجابت را رعایت کن! 16 مه 2023

آقای محترم، لطفا حجابت را رعایت کن!

با توجه به آیات صریح حجاب، هر عقل سلیمی می‌تواند نتیجه بگیرد که حجاب تنها مختص زنان نیست و مردان نیز موظفند آن را رعایت کنند.