دوشنبه, 8 خرداد , 1402
قدرت بینایی - نمکستان
در پشت این تصویر چه چیزی پنهان شده است ؟ + پاسخ 13 مارس 2023

در پشت این تصویر چه چیزی پنهان شده است ؟ + پاسخ

ما در توهم تصویری نمی‌توانیم چیزی را که می بینیم، به وضوح درک کنیم وبه راحتی فریب می خوریم.