دوشنبه, 15 خرداد , 1402
قصه های قرآن - نمکستان
راز تفاوت داستان‌های تاریخی قرآن کریم با کتاب‌های تاریخ 18 مه 2023

راز تفاوت داستان‌های تاریخی قرآن کریم با کتاب‌های تاریخ

هدف از بعثت انبیا (ص) هدایت انسان‌ها بود و نزول کتاب‌های آسمانی نیز برای این بوده است.