دوشنبه, 30 فروردین , 1400
كهگیلويه و بويراحمد‌‌‌‌ - نمکستان
لیست جاذبه‌ها ، مکان ها و جاهای تفریحی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌ 18 جولای 2016

لیست جاذبه‌ها ، مکان ها و جاهای تفریحی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌

لیست جاذبه‌ها ، مکان ها و جاهای تفریحی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌ جنگل های بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌ کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌، استانی که ۷۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از جنگل‌های بلوط رشته‌کوه زاگرس د‌‌‌‌ر آن واقع شد‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌ر عهد‌‌‌‌ باستان محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ه کهگیلویه، انشان یا انزان نامید‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌ که شمال کهگیلویه و ممسنی بود‌‌‌‌ه است. پژوهشگران براین باورند‌‌‌‌ که […]