شنبه, 27 دی , 1399
لندن - نمکستان
ساختمان کوره ای در لندن + عکس ها 14 سپتامبر 2013

ساختمان کوره ای در لندن + عکس ها

ساختمان کوره ای در لندن + عکس ها این آسمان خراش مثل دره بین عمل می کند . نور خورشید با تمرکز در روی شیشه های این ساختمان پیاده روی مقابل آن را به یک کوره تبدیل می کند برخی از ساکنان این محله برای اعتراض به شکل هندسی ساختمان در کوره ای که این […]