شنبه, 1 آبان , 1400
لوله - نمکستان
مشخصات فنی سپتیک تانک، مخزن سپتیک، لوله فاضلابی 22 فوریه 2019

مشخصات فنی سپتیک تانک، مخزن سپتیک، لوله فاضلابی

مشخصات فنی سپتیک تانک، مخزن سپتیک، لوله فاضلابی مشخصات فنی سپتیک تانک سپتیک تانک ها حتما باید خصوصیاتی که در ذیل مطرح می کنیم را داشته باشند: عمقی که در داخل این مخزن وجود دارد باید معادل با ۵ فوت باشد و عمق مایع آن نیز برابر با ۴ فوت باشد. نسبت طول سپتیک تانک […]