شنبه, 20 خرداد , 1402
مجاهدین خلق - نمکستان
سازمان مجاهدین؛ از تأسیس تا فعالیت‌های نظامی + تصاویر 27 مارس 2023

سازمان مجاهدین؛ از تأسیس تا فعالیت‌های نظامی + تصاویر

حیات سازمان مجاهدین خلق را می‌توان به پنج دوره شامل دوره تأسیس، اعدام رهبران، اعلام رسمی مارکسیسم شدن، فعالیت های سیاسی و نظامی تقسیم کرد.