پنج شنبه, 18 خرداد , 1402
مجتهد - نمکستان
مجتهدی که برای حاجت‌روایی مردم روزه می‌گرفت 23 آوریل 2023

مجتهدی که برای حاجت‌روایی مردم روزه می‌گرفت

آیت‌الله موسوی اصفهانی همیشه در کنار مردم بود و به طلبه‌های جوان سفارش می‌کرد از مردم فاصله نگیرند.