دوشنبه, 15 خرداد , 1402
مجری تلویزیون - نمکستان
مجری برنامه مذهبی برای بِرند شدن چه کند؟ 13 آوریل 2023

مجری برنامه مذهبی برای بِرند شدن چه کند؟

در مطلب زیر گفت‌وگو با تهیه‌کننده برنامه سمت خدا درباره بحث بِرندسازی در حوزه دینی در صداوسیما را از نظر می‌گذرانید.

گپ نوروزی با سیدکاظم احمدزاده 19 مارس 2023

گپ نوروزی با سیدکاظم احمدزاده

به بهانه نوروز سراغ مجری قدیمی و خوش‌روی سیما رفتیم که سال‌ها ساکن محله چیذر بوده است.